Технологија Компјутери

СВЕТОТ ПРОСЛАВУВА 25 ГОДИНИ СУРФАЊЕ ПО ИНТЕРНЕТ

171

На 23 август се одбележува Денот на интернаутот, бидејќи на денешен ден пред 25 години, Тим Бернерс – Ли овозможи пристап на обичните граѓани до неговиот World Wide Web.

Зборот „интернаут“ доаѓа од зборот интернет и астронаут што означува лице кое времето го минува сурфајќи по интернет.

На денешен ден се прославува 25-годишнината од пристапот кон неограничен број информации.