Даме Груев до Хилми Паша: "Запрете со злосторствата или ќе ги заколеме сите Турци во Македонија!"

На 23 декември 1906 година, Хилми-паша, главниот инспектор за Македонија, човекот кој го задушува Илинденското востание, се ослободува од еден од своите најголеми непријатели – Даме Груев. Според документи од турските архиви, а врз основа на неговиот извештај, како и врз поранешната понуда на власта од 1.000 лири за убиство на Даме, големиот везир предложил до Военото министерство да се наградат сите војници и офицери кои придонеле за убиството на Даме Груев. Воениот министер Риза-паша го известил големиот везир дека султанот Абдул Хамид II издал наредба за доделување ордени и парични награди за сите учесници во убиството на Даме и неговите придружници.
Да не даде Алах да сакам нешто од паша
Само три години пред тоа, пред убиството, Даме Груев со писмо го известува Хилми-паша, поранешен голем везир и актуелен генерален инспектор на Македонија, дека дал наредба никој во Македонија да не го слуша и да не му верува, а доколку некој го послуша - ќе плати со живот: „Паша ефенди...! Се обраќам кон Вас, не дека ми е пријатно и дека нешто сакам од Вас - да не даде Алах да сакам нешто од турски паша! - не, јас едноставно Ви препорачувам да обрнете внимание на моите зборови. Можам да Ве уверам дека нема да ги повторувам!“
Според некои записи, писмото е испратено најверојатно околу 30 септември 1903 година, но престижниот американски весник The New York Times знае за тоа писмо уште на 1 септември 1903 година, затоа што во бројот од 2 септември објавува дека „...водачот на револуционерите, Даме Груев, со писмо побара од Хилми-паша да ги прекине варварските акти на османлиските војници и башибозукот...“ Ако The New York Times на 2 септември објавува дека постои такво писмо, тогаш писмото мора да е испратено пред 2 септември, значи во време на најжестоките акции за задушување на вoстанието. Во истата статија се опишани и дел од варварските акти на османлиската војска и башибозукот врз македонското цивилно население. А само во Битолскиот вилает се воделе 150 борби со 19.152 востаници против 292.735 турски војници. Во тие борби се убиени или ранети 746 востаници и 3.087 Турци, запалени се 122 села со 8.646 куќи, а без покрив останале 51.606 жители. Бројот на убиени или заклани цивили е 1.779 души. Во Солунскиот вилает, од 2 до 8 септември 1903 години дошло до 32 борби во кои паднале 109 востаници, додека во Скопскиот, во неколку борби, од 14 август до 14 ноември 1903 паднале 93 четника. Во сите три вилаети во текот на востанието биле убиени 949 востаници во 197 борби. Во текот на востанието настрадале 16 околии со 201 населено место. Биле изгорени 12.400 куќи, без покрив останале 70.836 лица, биле убиени 8.816 мажи, жени и деца а 30.000 луѓе ги напуштиле своите родни места...Даме Груев и главниот востанички штаб знаеле за сите масакри што ги вршела турската војска и башибозук. Затоа решиле директно да му се обратат на Хилми-паша, барајќи веднаш да го прекине крвавиот пир на војската:
„Вие сте виновни!“ „Паша-ефенди, Вам Ви беше познато дека општото востание се крена по Ваша вина. Вие, и само Вие сте виновни за сите ужаси и насилства вршени по Ваша заповед. Ние долго и многу трпевме, и нашето трпение заврши. Ве предупредувам дека ако до септември не наредите да се прекине со насилствата, грабежите, клањето на мирното немуслиманско население, ние, со волјата на семоќниот создател, ќе се покориме на злата неопходност, и ќе извршиме такви ужаси над муслиманското население што косата на главата ќе ви се крене... Јас веќе дадов наредба во цела Македонија на никој начин да не Ве слушаат и да не Ви веруваат, а кој ќе Ве послуша ќе плати со живот. Вие сте должни со нас да водите правилна војна бидејќи во спротивен случај ние ќе ги опожариме сите турски села и ќе ги истребиме нивните жители. Ние не очекуваме помош од Европа. Ние се надеваме со нашите сопствени сили да ги уништиме Вашите храбри војници и можеби не е далеку часот кога над облеаната со крв Македонија ќе засвети сонцето на слободата. Имајте предвид дека нашите чети се снабдени со доволно количество потребност и ние ќе умееме да се бориме со Вас десетици години... Ако Бугарите го стаписаа светот со борбата против Англија, ние уште повеќе ќе го стаписаме и зачудиме. Јас Ви кажав. Ваша работа е да ми поверувате на зборовите.“ Според The New York Times, со оглед на тоа „водачот на револуционерите, Даме Груев, со писмо побара од Хилми-паша да ги прекине варварските акти на османлиските војници и башибозукот...“, а изворот на информацијата е „официјален“, Хилми-паша го добил писмото, но веднаш одговорил со уште поварварски акти. Kој бил всушност Хусен Хилми-паша? Османлиски воен командант и државник, во два мандата голем везир и османлиски администратор во европска Турција во почетокот на 20 век. Во времето кога Даме Груев му го пишува писмото со набој на гордост и достоинство, без молење и понижување, со тон што личи на командант на силна војска, а не на десеткратно помала и слабо вооружена востаничка војска, Хилми-паша имал 48 години и бил на позицијата генерален инспектор на Македонија. Всушност, на оваа функција дошол една година порано, а останува с` до 1908 година, две години по убиството на Даме Груев, кога станува османлиски министер за внатрешни работи. Потоа, од 1912 до 1918 година, Хилми-паша е амбасадор во Виена. Притоа не бил Турчин, туку Грк од Лезбос, потомок на семејство што примило ислам. Завршува основно образование на Лезбос, а француски јазик знае уште од најрана возраст. Сосема млад почнал да работи како чиновник во османлискиот државен апарат, напредувајќи многу брзо до валија на Адана, а во 1898 година и на Јеменскиот вилает. Во 1902 година со одлука на султанот Абдул Хамид II и со согласност на големите сили е назначен за генерален инспектор на Солунскиот, Kосовскиот и Битолскиот вилает. Подоцна во два наврата бил голем везир, а во октомври 1912 година е назначен за амбасадор на Османлиската Империја во Виена, Австро-Унгарија, каде што останува до крајот на Првата светска војна. Според едно негово интервју од 1914 година, Македонија останала негова ноќна мора: „Никогаш не помислив дека Македонија некогаш може да стане српска, дека Грците ќе завладеат со Солун, но судбината, знаете, често дозволува и најневеројатни нешта... Во револуционерните времиња, Грците и Србоманите, верувајте, секогаш беа заедно со нас, Турците, против комитетите. И мене и мојата полиција тие не информираа за се, тие беа наши шпиони, пријатели и поддржувачи... Но какви и да се Србите и Грците, виновни сме ние зашто не се разбравме навреме со Бугарите. За Турција ќе беше најдобро да беше заедно со Бугарија...“ Воениот злосторник Хилми-паша, еден од виновниците за геноцидот врз Македонците на почетокот од минатиот век, истиот оној на кој Даме Груев во 1903 година му пишува дека македонските чети се снабдени со доволно оружје и муниција за да се борат десетици години, останува во Виена до смртта во 1922 година. Сепак, иако е Грк, погребан е во Бешикташ, во Истанбул. <BR><BR><STRONG>Подземната република на Груев! А дека Даме Груев не се шегувал со писмото до Хилми-паша зборува и едно негово интервју од февруари 1906 година. Во тоа време Даме ја обиколувал Македонија и во кратовските планини имал средба со еден шкотски новинар, дописник на единбуршкото списание Blackwood’s Magazine. Средбата е организирана од ВМРО, а разговорот со овој новинар е објавен во споменатото шкотското списание под наслов An Underground Republik. Во текстот, анонимниот шкотски новинар напишал дека при неговиот престој на организациската територија имал доживување како да се наоѓа на територијата на една слободна подземна република каде турската власт немала никакви ингеренции. Даме во интервјуто меѓу другото истакнал: „Организацијата го претставува административниот механизам на една подземна Република, која се градеше за заштита од турската тиранија. Регуларните чети се полициски сили на оваа република. Тие ги извршуваат повелбите на цивилните судови. Во секое село има локален суд. Потоа, ние имаме подвижни судови, што ја обиколуваат земјата и одлучуваат за расправиите помеѓу луѓето од различни села. Месните комитети ги претставуваат цивилните локални власи, зад нив се наоѓаат силите на четите. Локалните комитети се избираат од селаните. Тие не ја злоупотербуваат ниваната доверба.“ Во продолжение Груев го информирал новинарот за децентрализацијата на Организацијата и начинот на борба против османлиската власт. На прашањето што мисли за бугарската пропаганда во Македонија, Даме одговорил: „Ако постои грчка и српска пропаганда, зошто да не може да постои и бугарска... Таа постои. Има бугарски политичари кои не се поголеми наши пријатели од Грците. Под имињата на мошне познати шефови, тие се обидуваат да испраќаат чети во Македонија да агитираат за анексионистичката идеја... Тука има место само за една организација, а таа е народна организација. Ниту Цончев, ниту Сарафов не се избрани од народот, иако се обидуваат да преминат ваму, да присвојат самоволна сила со оружје. Ние што го претставуваме народот, мора да ги пресретнеме со иста сила, која тие ја применуваат против нас.“


Десет месеци подоцна, Груев заедно со својата придружба ја минал Беласица, упатувајќи се кон Малешевско. На 23 декември стигнале во Русиново, во куќата на Алаѓозови, каде што случајно влегле двајца Турци, кои качувајќи се по скалите ги виделе низ отворената врата комитите кои разговарале во собата на горниот кат. Турците наместо да побегнат, се наместиле под скалите и отвориле оган. Прв слегол по скалата Сандо Kитанов, но не бил погоден. По него се симнал Даме, кој бил со рана во десната нога. Сепак успеал да излезе надвор од селото но раната која крвавела оставала траги во снегот. Следниот ден, на 24 декември турските воени власти наредиле убиените да се кренат од местото на погубувањето и да бидат погребани. Селаните ги погребале Даме Груев, Сандо Kитанов, Ѓорѓи Kарчов во еден гроб кај русинската црква. Подоцна, по утврдувањето на идентитетот на убиените, главниот инспектор Хусеин Хилми-паша на 10 јануари 1907 година го известил големиот везир дека е убиен Даме Груев, оној што му напиша дека се обраќа кон него не дека му е пријатно и дека нешто сака од него, „да не даде Алах да сакам нешто од турски паша“, туку „едноставно Ви препорачувам да обрнете внимание на моите зборови.“ А тие зборови Хилми-паша веројатно не ги заборави с` до смртта во Виена дваесет години подоцна.
Хилми-паша за „Ле Матин“ - Македонските револуционери се мудри и образовани луѓе!Францускиот весник „Ле Матин“, во бројот од 27 ноември 1904 година објавува интервју со Хилми-паша, во кое тој, меѓу другото, изјавува: „Тука ( во Македонија н.з.) веќе осум години постои една тајна организација која е разгранета не само во големите градови туку и по селата... Нивното не фаќање и не казнување на нејзиното членство е обезбедено и од фактот што е поддржана од интелигенцијата насекаде во земјата...Фанатизираните револуционери се 10 %, најмногу 15 %, но, за жал, ова малцинство е составено од мудри и образовани луѓе, кои се наметнуваат со терористички средства.

Убавина е во деталите - Во Неуромедика посетете го естетскиот и пласитичен хирург д-р Чагри Саде

Деталите на вашиот лик, големината на вашите усни, совршената кожа која го содржи животното искуство, но и суптилно и естетски подобрено на префинет начин кој едноставно ја поттикнува вашата внатрешна убавина. Деталите на вашиот изглед на тело, графи, стомак, нозе кои со многу едноставни и лесни процедури можат да го подобрат изгледот и да ја поттикнат вашата самодоверба.  

Секој од овие детали можат да бидат онакви какви посакувате само реализирани од вештите раце на естетскиот и пласитичен хирург д-р Чагри Саде. 

Изборот на доктор и хирург на кој го доверувате вашиот физички изглед е од непроценцлива важност. Особа која пред се е медицинско лице кое работи повеќе години во својата струка и има стотици задоволни пациенти, вистински професионалец кој континуирано ги следи сите светски трендови во реализирање на сите инетервенции, естета која ги разгледува и интерпретира интервенциите според највисоки естетски норми.

 

Д-р. Чагри Саде е паслетичен и естетски хирург кој доаѓа од Истанбул, Турција, земјата која е 5та во свет во категорија на естетски хирурзи и беспрекорните резултати од самите интервенции во поглед на реализација и секако естетика и убавина.

Tретмани и интервенции кои ги изработува д-р. Чагри Саде се:

⦁ Ринопластика – естетски хируршки зафат на нос

⦁ Отопластика – хируршка корекција на истакнати уши

⦁ Секундарен хируршки зафате на нос

⦁ Зголемување на гради

⦁ Покревање и зголемување на гради

⦁ Мамопластика – покревање на гради

⦁ Намалување на гради

⦁ Блефаропластика – хируршка интервенција на очните капаци

⦁ Палпебрае инфериорна хирургија

⦁ Масно вбризгување (лице)

⦁ Ласерска/васер хи-дефо липосукција

⦁ Целосен лифтинг на лице

⦁ Среден лифтинг на лице

⦁ Абдоменопластика

⦁ Хирургија на раце

⦁ Хирургија на фемур

⦁ Трансплатација на коса

⦁ Лифтинг на веѓи

⦁ Француски лифтинг

⦁ Аква голд третман

⦁ Ботокс

⦁ Полнење филер

Закажете термин кај д-р Чагри Саде за среда (24.01.2020) во Болница Неуромедика на телефонските броеви 02 3133 313 и 075 402 000 или plasticsurgery@neuromedica.com.mk

Секс поза која ќе ви ја „зачини“ постелата!

Совршена за оние кои толку се прејале руска салата, што не можат да се помрднат.

„Возење санки“ е идеална за новогодишната ноќ или кога сакате луда забава во кревет, благодарение на својата празнична тема. Оваа „мрзлива“ поза во сексот вклучува и малку помрднување и може да се постигне многу едноставно.

Легнете на кревет свртени на стомак, исправете ги нозете, а колковите благо подигнете ги, за да го намалите притисокот на стомакот.

Партнерот нека легне врз вас (слично како во doggy поза). Доколку сте имале обилен оброк непосредно пред чинот, не се грижете, бидејќи во оваа положба нема да почувствувате силна тензија во стомакот.

Велат и дека е добра за „лечење“ од мамурлак.

Похован леб со бадеми е вистинско уживање!

Повеќето го јадат за доручек, но навистина е добар и доколку станувате подоцна и имате мамурлак.

Похован леб јадеме многу често, а најмногу во слатко издание. Еден од повкусните рецепти е оној со тостирани бадеми и шеќер во прав, на кого навистина е тешко да се одолее. Припремата трае некои 15 минути, но би било убаво лебот некое време да отстои во ладилникот пред печење.

СОСТОЈКИ:

– 100 грама бадеми како листови

– 3 јајца

– 250 милилитри млеко

– 3 лажици брашно

– малку сол

– 1/2 лажичка прашок за пециво

– 1/2 лажичка екстракт од бадеми

– 6 тенки кришки леб (или 12 од багет)

– 3 лажици сончогледово масло

– шеќер во прав

ПРИПРЕМА:

1. Пропржете ги ливчињата бадеми и кога ќе добијат златникава боја, тргнете ги од ринглата.

2. Тавата обложете го со хартија за печење.

3. Во голем сад измешајте ги јајцата, млекото, брашното, прашокот за пециво, солот и екстрактот од бадеми.

4. Натопете ги кришките од двете страни во смесата, ставете ги на тавата и префрлете ги во ладилникот на саат време да отстојат.

5. Загрејте го сончогледовото масло во тавчето. Лебот од едната страна посипете го со бадеми, па пржете го по неколку минути на двете страни.

6. Пред да ги послужите кришките, ставете шеќер во прав.

Пријатен апетит!

Најчитани

Твитови