Набљудувајќи го ова, познавачите заклучиле дека мачките им го носат уловот на сопствениците за тие да се нахранат, или да им се заблагодарат за грижата. Тој „подарок“ обично се мртви птици, глувци и други помали животни.