Бабија веќе е ѕвезда, па многу туристи доаѓаат да го видат специфичниот миленик на монасите.