Точната цена за првата копија не е позната, но се знае дека новиот сопственик веќе ужива во неа.