EXCLUSIVE MK
ВЕСТИ Економија

Последниот квартал од 2022 има најмал раст на БДП

Стапката на раст на бруто-домашниот производ (БДП) за четвртото тримесечје од 2022 година е 0,6 проценти, објави денеска Државниот завод за статистика.

Во четвртото тримесечје од 2022 година, најголем пораст е забележан во секторите – Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни возила и мотоцикли; Транспорт и складирање; Објекти за сместување и сервисни дејности со храна од 8,3 проценти; Уметност, забава и рекреација; Други услужни дејности; Дејности на домаќинствата како работодавачи; дејности на домаќинствата кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби од 1,5 проценти, како и Дејности во врска со недвижен имот од 1,3 проценти.

Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во четвртото тримесечје од 2022 година, номинално расте за 17 проценти, а нејзиното учество во структурата на бруто- домашниот производ изнесува 67,1 проценти..

Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 25,4 проценти, а увозот на стоки и на услуги забележа пораст во номинален износ од 17,5 проценти.

Стапката на БДП во првиот квартал годинава изнесуваше 2,4 проценти, во вториот 2,8 проценти, а во третиот два отсто.

Photo by Patrick Hendry on Unsplash

МОЖЕБИ ЌЕ САКАТЕ ДА ПРОЧИТАТЕ И ЗА ...

Продолжени за уште една седмица актуелните мерки за влез во Грција

Angela

Пад на каметите на кредитите и на депозитите

Angela

Крушево ги очекува гостите за празниците

Angela