Ова е прва заедничка седница на владите на Република Македонија и Република Косово во полн состав.