Тоа е најголема заплена на дрога досега во Црна Гора.